Integritetspolicy

Generellt

Nedan informerar vi om de personuppgifter som vi samlar in och behandlar i samband med att du besöker vår hemsida. Genom att acceptera vår integritetspolicy godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som anges i policyn.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ansvara för behandlingen av personuppgifter. I detta fall är ansvarig:

Citysallad i Uppsala AB

Kungsgatan 113

753 18 Uppsala

E-post: info@citysallad.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

En personuppgift är varje upplysning som gör att vi direkt eller indirekt kan identifiera dig som person t.ex. förnamn och efternamn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster och för att kunna fakturera. Nedan kan du se vilka uppgifter vi samlar in:

 • Förnamn och efternamn
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fakturaadress
 • Fakturareferens

Rättslig grund

Vi inhämtar bara dina personuppgifter när det är nödvändigt och lagligt för på förhand uttryckligt angivna ändamål.

De uppgifter som vi samlar in krävs för att fullgöra våra leveransförpliktelser och leverera mat till dig. Som rättslig grund ligger fullgörande av avtal.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU. Personuppgifter som samlas in kan även komma att överföras till eller lagras av tredje part i ett land utanför EU/EES. I sådana fall är Citysallad i Uppsala AB ansvariga att se till att adekvat skyddsnivå föreligger och i enlighet med gällande sekretesslagar att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

Dina rättigheter

Du har rätt till:

 • Tillgång (informeras om vilka personuppgifter vi behandlar)
 • Rättelse (att vi ändrar i den information vi har om den är felaktig eller ändras)
 • Radering (att vi helt tar bort dina personuppgifter)
 • Begränsning (att vi tillfälligt eller permanent avbryter behandling av dina personuppgifter)
 • Portabilitet (att få en kopia i elektroniskt format)
 • Att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande
 • Att återkalla ditt samtycke

Dina rättigheter ska behandlas inom 30 dagar efter att vi fått in en begäran till info@citysallad.se

Har du frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller klagomål, tveka inte att kontakta oss på Citysallad via e-post: info@citysallad.se

Du har också rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Datainspektionen:

Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Cookies

En cookie är en liten datafil som lagras i din dator och används i huvudsyfte att ge dig som användare en så bra upplevelse som möjligt. Citysallad använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc.

Om du inte vill att Citysallad använder cookies för att förbättra din användarupplevelse kan du enkelt stänga av spårning i din webbläsare. Dessa inställningar kommer hindra Citysallad och andra att registrera cookies. Väljer du att stänga av cookies kan det innebära att vissa funktioner på webbplatser inte kommer att fungera.

Ändringar

Citysallad I Uppsala AB äger rätten att göra ändringar i denna policy. Vid förändringar eller vid behandling av dina personuppgifter för annat syfte än ovan angivet kommer du att få information om detta.